Skip to main content

Privacybericht Le Couter nv & Lemmens – Le Couter nv

Inleiding

Dit privacybericht is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door

• Le Couter nv, Deinsesteenweg 12, 8700 Tielt, BE0434641162
• Lemmens – Le Couter nv, Gentseweg 209,8792 Desselgem, BE0432446784

(Hierna Le Couter nv & Lemmens – Le Couter nv, of “wij”, “ons”, of “onze”);

Wij zijn een onafhankelijk bedrijf en wij maken geen deel uit van de BMW Group. De privacy policies van leden van de BMW Group vindt u op hun websites.


Welke gegevens verzamelen we?
Wij verzamelen persoonsgegevens zoals contactgegevens, persoonlijke informatie, identificatiegegevens, klantgeschiedenis, gegevens m.b.t het gebruik van het voertuig, financiële gegevens, ConnectedDrive gegevens (indien van toepassing), en gegevens van websites, sociale media, en apps..


Waarom verzamelen wij deze gegevens en wat doen we ermee?
We verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen (bv. onderhoud en herstellingen), en om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten. We verwerken uw persoonsgegevens ook om u gepaste marketingcommunicatie aan te bieden die op efficiënte en gebruiksvriendelijke wijze beantwoordt aan uw behoeften. In die gevallen verwerken we uw gegevens na ontvangst van uw voorafgaande toestemming, die u op elk ogenblik kunt intrekken met effect voor de toekomst. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken op basis van afgewogen belangen zoals ons belang om u aanverwante producten en diensten aan te bieden en om een zo goed mogelijke relatie met onze klanten te behouden.


Met wie delen wij uw persoonsgegevens, en hoe beveiligen we ze?
We delen uw gegevens uw persoonsgegevens met BMW AG, BMW Belgium Luxembourg NV/SA (“BMW Group Belux”), BMW Financial Services Belgium NV/SA, of andere derde partijen indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, of wanneer we uw data delen:
• Om onze wettelijke verplichtingen na te leven, zoals bijvoorbeeld aansprakelijkheidsvereisten;
• Om u ondersteuning te kunnen bieden, en in het bijzonder klantenondersteuning;
• Om offerteaanvragen te kunnen opmaken, of om een contract af te sluiten met BMW Financial Services Belgium NV/SA of in het kader van het contractbeheer;
• Om onze contractuele verplichtingen te kunnen uitvoeren;
• Om technische of andere problemen aangaande een aankoop, dienst, of herstelling van een voertuig van of bij ons op te lossen.
Wij, BMW Group Belux, en BMW AG doen een beroep op een aantal dienstverleners om ons te helpen bij de levering van de opgegeven diensten en gebruiken. BMW AG stelt voor de meeste van deze gebruiken IT- en opslagdiensten ter beschikking van de verwerkingsverantwoordelijken en bewaart daarom de meerderheid van uw hiervoor vermelde gegevens in naam van de verwerkingsverantwoordelijken. Andere verwerkers die ons bijstaan, leveren IT-infrastructuur, IT-onderhoud en IT-diensten, alsook apps en digitale oplossingen. We worden ook bijgestaan door marketingbureaus en creatieve agentschappen voor klantenbeheer, marketing en evenementen.
Wanneer wij persoonsgegevens delen of wanneer wij een beroep doen op dienstverleners, worden er overeenkomsten met passende maatregelen en waarborgen afgesloten voor het verwerken en delen van gegevens.


Hoe lang houden we uw gegevens bij?
Wij houden uw informatie maar zolang bij als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden. Onze retentieperiodes zijn gebaseerd op zakelijke behoeften en gegevens die niet langer nodig zijn, worden ofwel geanonimiseerd of vernietigd.


Uw rechten en meer informatie
U kunt altijd vragen om te zien welke gegevens we verwerken, om ze te laten verbeteren, verwijderen of exporteren, om verzet aan te tekenen tegen de verwerking of om de verwerking te beperken. Bij de uitoefening van deze rechten gelden bepaalde vrijstellingen om het publiek belang veilig te stellen. Wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, met effect voor de toekomst. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord of vindt dat we uw persoonsgegevens niet verwerken in overeenstemming met de wet kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie.


Privacy Champion
Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens, of met betrekking tot dit privacybeleid, of indien u uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, dan neemt u het best eerst contact op met onze Privacy Champion: Eve Vanhoutteghem
051 40 01 88
Privacy@lecouter.net.bmw.be
Deinsesteenweg 12
8700 Tielt
Contact Details
U kan ons ook contacteren:

Le Couter nv
Deinsesteenweg 12
8700 Tielt
051 40 01 88
Privacy@lecouter.net.bmw.be

Lemmens – Le Couter nv
Gentseweg 209
8792 Desselgem
056 73 88 88
privacy@lecouter.net.bmw.be
Reserveer een proefrit.

Reserveer een proefrit.

Reserveer hier
alt

Sales afspraak.

Maak een afspraak
BMW afspraak

Service afspraak.

Maak een afspraak
BMW contact

Volg onze nieuwtjes.

Bekijk ze hier

Tielt: BTW BE0434.641.162
Waregem: BTW BE0432.446.784

Top